Taneční obor

Obory - taneční oborTanec je zobrazení reálné skutečnosti pohybem. Je to umělecký pohyb, který vyjadřuje pocity, nálady, děj a zážitky. Tanec je spojení hudebního, dramatického, výtvarného a pohybového umění.

 

 

 

Výtvarný obor

Obory - výtvarný oborSoučasná výtvarná výchova učí děti hledat, co vlastně říci o světě, v kterém žijí, a nabízí jim možnosti, jak to výtvarně vyjádřit. Motivací a hledáním myšlenek nebo potřebných vyjadřovacích prostředků je navádí k aktivaci smyslového vnímání, estetického cítění i racionálního a citového hodnocení skutečnosti a jevů. Tato tvořivá aktivita jim umožňuje vyzrát k prohloubenému prožitku poznávání.

Hudební obor

Obory - hudební oborV hudebním oboru získává žák dovednosti hry na hudební nástroj, hru v komorní nebo souborové hře kde se rozvíjí společné muzicírování a v neposlední řadě také vědomosti o hudební teorii, hudebních skladatelích a poslechem různých hudebních slohů.

 

Podkategorie