Základní umělecká škola v Odrách
uděluje

Cenu ředitele školy

Magdaléně Jakubíkové
Ivě Pavelkové
Tereze Harašínové
Michalu Krhutovi
Davidu Hrňovi
Vojtěchu Palatému
Janu Olšinovi
Ondřeji Helisovi
Janu Pustějovskému
Pochvalný list ředitele školy
Kristýně Mikulíkové
Danu Juroškovi
Denisi Floríkovi
Emílii Jaroňové
Juraji Hrčiakovi
Štěpánu Žůrkovi
Jakubu Demeterovi
Antonínu Strnadelovi
Natálii Pobočkové
Alici Navrátilové
Lucii Vráblové
Markétě Schacherlové
Pochvalný list třídního učitele
Elišce Ballerové
Grétě Masare
Veronice Šimarové
Elišce Kubínkové
 

Ing.Radek Zajac
ředitel ZUŠ
V Odrách 20.05.2017