MgA. Grela Vladimír

 
Hudební obor: fagot
Svou hudební činnost začal v 8 letech, kdy začal hrát na zobcovou flétnu na ZUŠ Zdeňka Buriana v Kopřivnici.
Po čtyřech letech se začal věnovat hře na fagot a následně vykonal talentové zkoušky
na Janáčkovou konzervatoř v Ostravě, kde studoval pod vedením Mgr. Zdeňka Fintese.
Roku 2013 studoval na AMU v Praze u profesorů Františka Hermana a Jiřího Seidla.
Nyní studuje na fakultě umění v Ostravě a je posluchačem 1. ročníku magisterského studia
u Doc. Mgr. Zdeňka Fintese.

 

Během svého studia vypomáhal v Janáčkově filharmonii Ostrava, v moravskoslezském divadle Ostrava, ve filharmonii Bohuslava Martinů Zlín a v Pražské koncertní filharmonii. V roce 2008 se zúčastnil interpretačních kurzů v orchestru a komorní hře, v rámci programu BISYOC Ludllow (Anglie), pod vedením dirigenta Juliana Gibbonse. V roce 2009 získal čestné uznání v soutěži konzervatoří. S javorovým kvartetem si odvezl čestné uznání (2010) a 2. místo (2011) z mezinárodní soutěže Karel Ditters s Dittersdorfu a hudební klasicismus. Dále v této soutěži získal 2. místo s dechovým triem (2013) a 2. místo s javorovým duem s klavírem (2013). V roce 2011 se zúčastnil mezinárodních hudebních kurzů Hudba bez hranic u Tomáše Františe. V roce 2013 působil v ŠKO Žilina na postu 1. fagot. Nyní působí v operním orchestru Slezského divadla Opava jako hráč na fagot. Vyučuje hru na zobcovou flétnu, klarinet, saxofon a fagot.