Číp Marek


Hudební obor: Hrá na cimbál
 
Marek Číp (1996) se věnuje hře na cimbál od svých 8 let. Za základy cimbálové hry a první
ucelenější pohled na hudbu je vděčný paní učitelce Růženě Děcké,
která ho učila na ZUŠ ve Valašském Meziříčí. Poté se rozhodl rozvíjet svou
vášeň v cimbálové třídě Mgr. Daniela Skály, PhD. na Janáčkově konzervatoři v Ostravě,
kde v roce 2016 úspěšně vykonal maturitní zkoušku z gymnaziální třídy.