Výstupy ze setkání vedení a zaměstnanců ZUŠ s rodiči

 
     Vážení rodiče,
 
děkuji těm z vás, kteří se zúčastnili setkání, které se konalo 16.1.2018 v sále naší ZUŠ, či jinou formou sdělili témata, jenž se v průběhu oněch necelých dvou příjemně strávených hodin probírala. Diskuze byla pro nás – zaměstnance ZUŠ – velice inspirující. Děkujeme za pozitivní hodnocení i konstruktivní návrhy ke zlepšení. Pokud budete mít jakýkoliv nápad nebo návrh, napište email, nebo ještě lépe zastavte se po domluvě k nám do ZUŠ a já mohu slíbit, že se těmito podněty budeme zabývat.
 
Konkrétní výstupy z diskuze:
 
1.
     V žákovských knihách a na webových stránkách zveřejníme plán koncertů na delší období, abyste si mohli udělat čas
     a přijít povzbudit své děti, naše žáky, při jejich prvních i dalších krůčcích jejich umělecké prezentace.
 
2.
    Žákovské koncerty jsou samozřejmě koncipovány jako veřejné koncerty, tedy nejen pouze pro rodiče dětí, které vystupují.
    Plakátky se pokusíme, mimo standardní výlepová místa, která pro nás zajišťuje Dělnický dům,
    uveřejnit i v dalších místech – např. nemocnice, Domov pro seniory atp. Mírně upravíme i názvy těchto koncertů.
 
3.
    Dlouhodobě řešíme problémy se softwarem, se kterým pracuje naše ZUŠ při komunikaci s vámi rodiči.
    Emaily, které dostáváte žel v několika kopiích, zatím nejsme schopni ovlivnit. Prosíme o trpělivost. V příštím školním roce
    máme v plánu přechod na jiný software a věříme, že posun bude i ve výše zmíněné oblasti.
 
4.
    Řešili jsme také návrhy v oblasti Školního vzdělávacího programu – zde musím říci, že jsme poměrně svázaní legislativou a není
    мožné některé povinné součásti výuky jako např. hudební nauka či komorní a souborové hry „odpustit“, věřím však, že v případě
    výjimečných problémů společně najdeme cestu k řešení při osobním jednání.
 
5.
    V květnu se bude konat koncert pro maminky, který bychom rádi v letošním roce oživili účastí nejen žáků, ale i jejich rodin – srdečně
    vás tedy zveme ke společnému muzicírování.
 
6.
    Moc vás také prosíme o pomoc při akcích, které jsou svým rozsahem a organizačními potřebami velmi náročné – zejména
    Vánoční koncerty, ZUŠ Fest, Divadelní představení, soustředění, a podobně. Jakoukoliv pomoc rádi uvítáme.
 

7.
    Naťukli jsme také možnost výuky starších 18 let v Umělecké akademii, která by byla realizována v případě zájmu skrze SRPŠ.

8.
    Elektronickou cestou jsem obdržel připomínku ke konání dvou Vánočních koncertů. Pokusím se vysvětlit naše důvody.
    Na vánoční koncerty chodí v průměru 400 – 450 lidí. Zvýšený zájem o tyto koncerty způsobuje mimo jiné i zvýšená nabídka
    komorních a souborových her v naší škole, která byla velmi pozitivně vnímána nejen žáky a rodiči, ale také Českou školní inspekcí.
    Z kapacitních důvodů (Dělnický dům má kapacitu necelých 300 lidí), jsme přistoupili ke konání 2 vánočních koncertů,
    které zajistí, že všichni rodiče mohou vidět a slyšet výsledky snažení svých dětí za 4 měsíce práce na největším koncertě za pololetí.
    V letošním roce bylo na prvním koncertě cca 260 lidí a na druhém koncertě cca 160. Nerealizovat druhý koncert by znamenalo
    pro zhruba 160 lidí fakt, že své děti v letošním roce na vánočním vystoupení neuvidí. Místenkový systém pak zajistil klidný organizační
    průběh a nejen já jsem po zkušenostech přesvědčen, že to byl dobrý krok. Dramaturgie i obsazení jednotlivých koncertů jsou pečlivě
    zvažovány a projednávány všemi učiteli a věřím, že i když druhý koncert nebyl zcela zaplněn diváky, neznamenalo to pro vystupující
    „výsměch či trapas“. Další připomínkou k vánočním koncertům je oblast moderování. V minulých letech bylo zvykem moderování
    dětmi a bylo to vždy velice hezké. V letošním školním roce jsme nicméně zvolili variantu moderování učitelem pedagogického sboru
    ZUŠ Odry z důvodu vysokého vytížení žáků, kteří pak na koncertě mimo vlastní výstupy zajišťují mimořádně náročnou práci
    konferenciérů. Za výstupem v podobě vánočního koncertu je mnoho desítek hodin příprav nejen těchto žáků, ale i pedagogů,
    kteří se jim věnují ve svém volném čase, a v letošním roce to i v důsledku příprav na Českou školní inspekci nebylo možné.
 
Pokusil jsem se nastínit projednávané body a náměty a také zprostředkovat pohled vedení i zaměstnanců naší ZUŠ. Jsem velice rád za jakékoliv připomínky, a pokud to bude v mých silách, vyjdu jim vstříc. Děkuji také za mnohé pozitivní a pochvalné připomínky ať už emailové či osobní, které nás – zaměstnance ZUŠ – zcela jistě motivují a jsou mimo jiné takovým příjemným povzbuzením v naší práci.
 
Ing.Radek Zajac
        ředitel školy