Historie

foto budova05Hudební život v Odrách byl již v době první republiky na vysoké úrovni. Ve městě působilo několik kvalitních hudebních souborů.

Od května 1945 s příchodem českých osídlenců dochází také k prvním projevům organizovaného kulturního života. Postupně vzniká řada dalších hudebních a pěveckých těles. Výukou hudby se po roce 1945 zabývá pouze několik soukromých učitelů.

Činnost hudební školy se datuje od 1.ledna 1953 jako pobočka hudební školy ve Vítkově (tehdejším okresním městě), s počtem 38 žáků. Vyučovalo se v zámku hrabat Potockých.

V roce 1955 škola získává samosprávu. Do budovy na Radniční ulici se škola stěhuje v roce 1959 a nese název Lidová škola umění. Rostoucí zájem žáků je důvodem k otevření pobočky ve Spálově foto budova06v září roku 1961. V roce 1966, kdy škola má již 257 žáků, dochází ke sloučení LŠU v Odrách a LŠU ve Fulneku, ovšem pouze na dva roky.

Po rozšíření o literárně-dramatický obor škola opět získává samostatnost.

V roce 1968 – 1970 probíhá rekonstrukce budovy a škola tak má k dispozici větší počet učeben. Po roce 1989 jsou Lidové školy umění přejmenovány na Základní umělecké školy.

Dalším vývojem přechází tyto školy od 1.1.1995 do právní subjektivity. Zatím poslední zásadní změnou je změna zřizovatele. Od 1.7.2001 je zřizovatelem Základní umělecké školy, Odry Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

V r. 2011 se podařilo škole zřídit nové „místo poskytování vzdělávání“ pro oddělení bicích tanecni obor 01nástrojů na ZŠ Pohořská.

V r. 2014 se škola přestěhovala do nových prostor Winklerovy vily v areálu ZŠ Pohořská. Z kapacitních důvodů je zde ovšem umístěn pouze hudební obor. Taneční sál, výtvarný ateliér a třída pro výuku hudebních nauk jsou vybudovány v ZŠ Pohořská.

Ředitelé školy:

  • 1953 - 1955 - Petr Hrubiš (Odry pobočkou Vítkova)
  • 1955 - 1966 - Růžena Buchtová
  • 1966 - 1971 - Robert Gregor (Odry pobočkou Fulneku)foto budova04
  • 1971 - 1982 - Miloslav Macan
  • 1982 - 1985 - Mgr.Eva Stiborková
  • 1985 - 1990 - Jitka Ondruchová
  • 1990 - 1998 - Miroslava Rojovská
  • 1998 - 2010 - Ludmila Škopíková
  • 2010 - 2014 - Mgr. Alena Jestřebská
  • 2015 - dosud - Ing. Radek Zajac