O nás

foto ucitele 2015Naše škola nabízí výuku ve třech uměleckých oborech – hudebním, výtvarném a tanečním. Výuka v hudebním oboru probíhá ve dvou formách – individuální a kolektivní. Ve výtvarném a tanečním oboru probíhá výuka kolektivní formou.

V hudebním oboru, který je nejpočetnějším na naší škole, se zaměřujeme zvláště na komorní a souborovou hru. Žáci mají možnost hrát v různých uskupeních školy, jako např. houslový soubor, kytarový soubor, soubor zobcových fléten, školní orchestr, POP Band atd. Ve všech svých oborech (HO, VO, TO) klade důraz na probuzení zájmu a nadšení žáka o studium svého oboru a na vytvoření vztahu k umění jako celku.

V rámci celoškolních projektů prosazujeme spolupráci mezi žáky a pedagogy všech oborů školy. Škola začala před deseti lety budovat tradici dětského muzikálu, kdy učitelé se žáky nastudují muzikál, ať již party zpívané nebo taneční. U některých muzikálů se děti podílejí na vytváření kulis a hrají v doprovodném souboru (orchestru).

foto budova01
foto budova04
foto budova02