Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů:

Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace (dále jen "ZUŠ") jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování.

 • Pokud jsou v ZUŠ zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od ZUŠ informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným v ZUŠ;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané ZUŠ jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů, zpracovávaných ZUŠ, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů ZUŠ;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) ZUŠ;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči ZUŠ uplatňujte skrze pověřence pro ochranu osobních údajů.

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí tým extérních pověřenců společnosti Moore Advisory CZ s.r.o. Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 09692142, datová schránka: q4hs4wu, kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka, e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz, tel.: 734 647 701