Bartošová Soňa

bartosovaHudební obor: akordeon

Hře na akordeon jsem se začala věnovat ve svých deseti letech, kdy jsem také začala navštěvovat ZUŠ v Kopřivnici.

Bc. Pazlar Miroslav, DiS

 Hudební obor: Hrá na dechové nástroje

Hře na hudební nástroje se věnoval již v šesti letech, kdy začal navštěvovat Základní uměleckou školu Potštát. Pravidelně se účastnil okresních a krajských soutěží ve hře na trubku a také nejednou reprezentoval školu na vystoupení v cízíně. Své dovednosti ve hře na trubku dále rozvíjel na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kterou absolvoval s vyznamenáním. Jako hráč na trubku je dlouholetým členem dechové hudby Partutovjanka, se kterou stale vystupuje na různých koncertů. Nyní dokončuje Magisterské studium na Ostravské univerzitě.

Černochová Ludmila

Černochová Ludmila (ZUŠ Odry)Hudební obor: klavír

Hře na klavír se věnuji od mateřské školky, kdy jsem nastoupila jako žákyně do LŠU Vítkov. Po absolvování 1. i 2. cyklu studia jsem studovala Ostravskou univerzitu, pedagogické zaměření. Pak jsem se ale svému nástroji "zpronevěřila" a nějaký čas se klavíru věnovala pouze jako svému koníčku.

Cindler David, Mgr.

  
Hudební obor: basová kytara
Pocházím z Polanky nad Odrou, kde jsem také absolvoval 2 cykly hry na housle na místní ZUŠ.
Po studiu na gymnáziu Čs. exilu v Ostravě jsem nastoupil na pedagogickou fakultu UHK
(magisterský program Anglický jazyk - Hudební výchova),
kde jsem v roce 2007 absolvoval.

Číp Marek


Hudební obor: Hrá na cimbál
 
Marek Číp (1996) se věnuje hře na cimbál od svých 8 let. Za základy cimbálové hry a první
ucelenější pohled na hudbu je vděčný paní učitelce Růženě Děcké,
která ho učila na ZUŠ ve Valašském Meziříčí. Poté se rozhodl rozvíjet svou
vášeň v cimbálové třídě Mgr. Daniela Skály, PhD. na Janáčkově konzervatoři v Ostravě,
kde v roce 2016 úspěšně vykonal maturitní zkoušku z gymnaziální třídy.

Fardová Romana

fardovaTaneční obor

Vyrůstala v Příboře, kde od 7 let navštěvovala taneční obor LŠU. Kromě klasického a moderního tance se věnovala také sportovní gymnastice a společenskému tanci.

Grela Vladimír, BcA.

 
Hudební obor: fagot
Svou hudební činnost začal v 8 letech, kdy začal hrát na zobcovou flétnu na ZUŠ Zdeňka Buriana v Kopřivnici.
Po čtyřech letech se začal věnovat hře na fagot a následně vykonal talentové zkoušky
na Janáčkovou konzervatoř v Ostravě, kde studoval pod vedením Mgr. Zdeňka Fintese.
Roku 2013 studoval na AMU v Praze u profesorů Františka Hermana a Jiřího Seidla.
Nyní studuje na fakultě umění v Ostravě a je posluchačem 1. ročníku magisterského studia
u Doc. Mgr. Zdeňka Fintese.

 

Herzmanská Karin

zajacVýtvarný obor.

r. 2004-2008 SUŠ Ostrava. Absolventkou střední umělecké školy v Ostravě, Poděbradova 33. Profil vystudovaného oboru - Užitá malba.

Herzmanská Lenka

herzmanskaHudební obor: housle

Vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě – obor: housle a již přes 30 let působí jako hudební pedagog a tento nástroj vyučuje na ZUŠ v Odrách. Věnuje se dětem od 1. třídy až po studenty středních škol.