Bartošová Soňa, DiS

bartosovaHudební obor: akordeon

Hře na akordeon jsem se začala věnovat ve svých deseti letech, kdy jsem také začala navštěvovat ZUŠ v Kopřivnici.

Bc. Číp Marek

MC

Hudební obor: Hrá na cimbál
 

Marek Číp (1994) hraje na cimbál od svých 12 let. Základy hry na cimbál získal na ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí pod vedením paní učitelky Růženy Děcké. Následné studium probíhalo v cimbálové třídě Růženy Děcké na konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži. Studium bylo ukončeno absolutoriem v roce 2016. Od roku 2016 studuje na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2019 ukončil bakalářské studium a nastoupil na navazující magisterské studium v oboru Hudební kultura a Výchova ke zdraví. V současné době vyučuje na Základní umělecké škole v Bystřici pod Hostýnem (od r. 2015), Základní umělecké škole Žerotín v Olomouci (od r. 2016), Základní umělecké škole v Novém Jičíně (od r. 2017) a Základní umělecké škole Odry (od r. 2018).

 

Bc. Pazlar Miroslav

 Hudební obor: Hrá na dechové nástroje

Hře na hudební nástroje se věnoval již v šesti letech, kdy začal navštěvovat Základní uměleckou školu Potštát. Pravidelně se účastnil okresních a krajských soutěží ve hře na trubku a také nejednou reprezentoval školu na vystoupení v cízíně. Své dovednosti ve hře na trubku dále rozvíjel na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kterou absolvoval s vyznamenáním. Jako hráč na trubku je dlouholetým členem dechové hudby Partutovjanka, se kterou stale vystupuje na různých koncertů. Nyní dokončuje Magisterské studium na Ostravské univerzitě.

BcA. Mgr. Ručková Lenka

Hudební obor: klavír

Lidovou školu umění absolvovala ve třídě uč. Pavly Bezděkové v Rožnově
pod Radhoštěm. Studium hry na klavír absolvovala na konzervatoři v Brně
pod pedagogickým vedením MgA. Hany Pelikánové. Vystudovala rovněž
Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně obory Filozofie a
Italský jazyk a literatura. Svá studia prohloubila studiem Klavírní
pedagogiky na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (hra na klavír -
doc. MgA. Jan Jiraský a metodika prof. MgA. Alena Vlasáková).
Své pedagogické a umělecké znalosti rozvinula absolvováním kurzů:
Klavírní ateliéry v Karviné, Klavírní kurzy Mikulov, Metodické centrum
JAMU, semináře prof. Jenčkové aj.

Černochová Ludmila

Černochová Ludmila (ZUŠ Odry)Hudební obor: klavír

Hře na klavír se věnuji od mateřské školky, kdy jsem nastoupila jako žákyně do LŠU Vítkov. Po absolvování 1. i 2. cyklu studia jsem studovala Ostravskou univerzitu, pedagogické zaměření. Pak jsem se ale svému nástroji "zpronevěřila" a nějaký čas se klavíru věnovala pouze jako svému koníčku.

Fardová Romana

fardovaTaneční obor

Vyrůstala v Příboře, kde od 7 let navštěvovala taneční obor LŠU. Kromě klasického a moderního tance se věnovala také sportovní gymnastice a společenskému tanci.

Herzmanská Karin

zajacVýtvarný obor.

r. 2004-2008 SUŠ Ostrava. Absolventkou střední umělecké školy v Ostravě, Poděbradova 33. Profil vystudovaného oboru - Užitá malba.

Herzmanská Lenka

herzmanskaHudební obor: housle

Vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě – obor: housle a již přes 30 let působí jako hudební pedagog a tento nástroj vyučuje na ZUŠ v Odrách. Věnuje se dětem od 1. třídy až po studenty středních škol.

Ing. Zajac Radek

zajacHudební obor: kytara

Studoval jsem hru na klasickou kytaru na Lidové konzervatoři v Ostravě a později tamtéž na Janáčkově konzervatoři a také na konzervatoři ve slovenských Topolčanech. V průběhu studia jsem aktivně hrál v různých uskupeních klasického i moderního charakteru. Od roku 1998 učím hudbu v různých podobách na základních, středních a základních uměleckých školách.