Mička Tomáš, Mgr.

mickaHudební obor: violoncello, zpěv

Prvními krůčky do tajů violoncellového umění jej provázela nejprve p.uč Jana Hofmannová ze ZUŠ Albrechtice, další léta studia byla již naplněna působením p. uč. Daniely Djorové – Waldhansové.

Příležitost k vyučování komorní hry na ZUŠ v Krnově, dostal v roce 2007, za působnosti tehdejší ředitelky školy paní Phd. Jiřiny Fulnekové Mgr.
Po maturitě na Střední pedagogické a Střední odborné škole v Krnově, byl v roce 2003 přijat do violoncellové třídy Mgr. Jiřího Zednička na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě. Po dobu studia hrál v nejrůznějších komorních tělesech, komorním i symfonickém orchestru Janáčkovi konzervatoře, s nimiž absolvoval různé soutěže, studiové nahrávání, a velké množství koncertních vystoupení.
Z tohoto období stojí za zmínku „Koncert na kurtech,“ který byl přenášen Českou televizí. S komorním ansámblem doprovázel houslistu Václava Hudečka, ale zahrál si zde i part sólového violoncella. V roce 2006 se účastnil jako člen komorního orchestru Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. Na soutěži konzervatoří Karla Dietterse v komorní hře, byl v roce 2007 oceněn 3. místem, jako hráč „Style 5 Quartetu.“ Šestileté studium zakončil v roce 2009 úspěšným absolutoriem, oceněním a pochvalou ředitelky školy: „za mimořádnou úroveň znalostí u absolventské zkoušky z teorie odborných předmětů, umělecko-pedagogické přípravy a vynikající úroveň absolventské práce a její obhajoby.“
Po absolutoriu na Janáčkově konzervatoři současně s výukou komorní hry na ZUŠ započal bakalářské studium na Ostravské Univerzitě v Ostravě, obor Hudební výchova – sbormistrovství. Roku 2011 v rámci studentského projektu ERASMUS absolvoval 4,5 měsíční studijní pobyt v Tyrolském Stamsu, kde se seznamoval s místní kulturou a odlišnou metodikou sborového zpívání. Bakalářský titul získal v roce 2012 a započal studium v navazujícím magisterském oboru. Magisterské studium v oborech Učitelství hudební výchovy pro střední školy a Učitelství sbormistrovství pro střední školy a základní umělecké školy zakončil v roce 2014 červeným diplomem. Během studia se podílel na nahrávání profilových nahrávek vysokoškolského pěveckého sboru ve studiu Ostravského rozhlasu. Při mezinárodní pěvecké soutěži sborů v Bratislavě získal tento sbor Zlaté pásmo.
Od roku 2007 se věnuje v ZUŠ Krnov výuce komorní hry. Vzájemná spolupráce s p. uč. Danielou Waldhansovou přinesla své plody již v krajské soutěži v komorní hře, kde žáci dosáhli 1. místa, a zvláštního ocenění poroty za provedení skladby Nikolaje Rakova. Soutěž proběhla v roce 2010 ve Frýdku – Místku. Dva roky vedl a společně i vystupoval s uměleckým projektem Pro Art, který byl zaměřen na improvizaci a rozvoj tvořivých schopností u nadaných žáků. V rámci Moravskoslezského kraje se jednalo o zcela unikátní projekt. Dnes působí na ZUŠ Krnov jako pedagog violoncella, komorní a souborové hry, hudební nauky a sbormistr pěveckého sboru Voice. Jako sbormistr čerpá zkušenosti nejen ze svého předchozího odborného studia a zahraničního studijního pobytu, ale aktivně se účastní seminářů pro sbormistry a soutěžních sborových přehlídek sborů z celé České republiky ve funkci stínového porotce. Cenné jsou i vzpomínky na hudební a pěvecké dospívání v pěveckém sboru Zlatá Loutna vedeném Mgr. Zdenkou Odstrčilovou, který navštěvoval již jako pětiletý zpěváček.
V rámci Krnovských hudebních slavností vystupoval jako sólista, nebo se představil jako komorní hráč. Dlouhodobě spolupracuje s Hudebním sdružením Krnov, jako člen sboru, sólista, nebo doprovázející komorní hráč na violoncello. Od roku 2015 vyučuje violoncello na ZUŠ v Odrách. V letech 2015 – 2016 působil jako pedagog hudebního praktika na SPgŠ a SZŠ v Krnově. Od roku 2017 vyučuje Hudební výchovu na Střední umělecké škole v Krnově. V letech 2015 – 2016 vykonával čestnou funkci člena Kulturní komise města Krnova.