Jakubíková Jitka, Bc.

 Jitka Jakubikova  
Hudební obor: zpěv

Vzdělání

1991 – 1997 Janáčkova konzervatoř v Ostravě - obor zpěv, zakončeno absolutoriem

2014 Masarykova univerzita v Brně Teorie a provozovací praxe staré hudby - obor zpěv

 

 

Vzdělání

1991 – 1997 Janáčkova konzervatoř v Ostravě - obor zpěv, zakončeno absolutoriem

2014 Masarykova univerzita v Brně Teorie a provozovací praxe staré hudby - obor zpěv

 Další kvalifikace 

Janáčkova konzervatoř v Ostravě

 • kurz výuky sólového zpěvu
 • kurzy sbormistrovství a dirigování

Konzervatoř Brno

 • semináře sbormistrovství a dirigování

Pracovní zkušenosti

1995- dosud Základní umělecká škola v Odrách

 • učitelka sólového zpěvu
 • umístění žáků v krajských soutěžích sólového zpěvu
 • organizace koncertů - sólová vystoupení při akcích školy
 • vedení sboru - Pěvecký sbor Zvonky a Zvonečky při ZUŠ

Aktivity

2002 – 2004 Chrámový sbor ve Vítkově

 • sbormistryně
 • účast na festivalech, koncertní činnost

2006 – Ženský pěvecký sbor Píseň

 • sbormistryně
 • Mezinárodní festival adventní hudby s cenou P. Ebena bronzové pásmo v r. 2006 a 2008
 • koncertní činnost, účast na festivalech

Sólová vystoupení

 • Komorní orchestr P.J.Vejvanovského - sólový zpěv
 • Městský úřad Odry – vystoupení při kulturních akcích