Fardová Romana

fardovaTaneční obor

Vyrůstala v Příboře, kde od 7 let navštěvovala taneční obor LŠU. Kromě klasického a moderního tance se věnovala také sportovní gymnastice a společenskému tanci.

Do svých 20-ti let tancovala v souboru Autopal Nový Jičín pod vedením Miroslava Gilara. S tímto souborem se zúčastnila spousty soutěží a vystoupení i v zahraničí.

Od roku 1998 působí na ZUŠ Odry jako pedagog Tanečního oboru.

  • V roce 1999 až 2002 v rámci akreditačního zařízení MŠMT ČR absolvovala taneční vzdělávací program určený pedagogům tanečních oborů "Lektor rytmické, pohybové a taneční výchovy dětí a mládeže" organizované a vedené Jiřím Lösslem.
  • V roce 2001 až 2002 navštěvovala soukromou taneční konzervatoř Taneční centrum Praha.
  • V roce 2000 založila taneční soubor "V prostoru", ve kterém působí dodnes.
  • Spolupracuje s amatérským souborem "Lojza z Oder“ pod vedením Miloše Čížka, šéfa české scény Těšínského divadla, od kterého načerpala cenné rady a zkušenosti k realizaci muzikálu „Kocourek Modroočko“ a "Ať žijí duchové".

Na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě se zúčastnila různých akreditovaných seminářů:

  • metodika výuky lidového tance,
  • dále pak metodika výuky španělských tanců,
  • scénický a soudobý tanec.

Sama však preferuje trendy tanečních technik současného tance.

Více informací o Tanečním oboru