Bartošová Soňa, DiS.

bartosovaHudební obor: akordeon

Hře na akordeon jsem se začala věnovat ve svých deseti letech, kdy jsem také začala navštěvovat ZUŠ v Kopřivnici.

V roce 2001 jsem započala studium hudebního oboru hra na akordeon na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, které jsem úspěšně zakončila v roce 2007 absolutoriem.

Od r. 2007 působím jako učitelka v ZUŠ Odry.

Dále se vzdělávám svou účastí na seminářích a školeních.

  • Ostravská setkání s akordeonem: Uplatnění akordeonu v současnosti
  • 4. ročník akordeonového pódia v Klimkovicích, Lektorka: Marcela Halmová
  • Ostravská setkání s akordeonem: Uplatnění akordeon v současnosti II.
  • akordeonový seminář v Praze. Lektor Prof. Giorgio Dellarole
  • akordeonový seminář v Praze. Lektor Prof. Peter Gerter
  • interaktivní výuka pomocí interaktivní tabule - lektor Ing. Jaroslav Musil

Více informací o Hudebním oboru