Hudební obor

Obory - hudební oborV hudebním oboru získává žák dovednosti hry na hudební nástroj, hru v komorní nebo souborové hře kde se rozvíjí společné muzicírování a v neposlední řadě také vědomosti o hudební teorii, hudebních skladatelích a poslechem různých hudebních slohů.

 

Děti hrající na všechny typy nástrojů se zúčastňují různých soutěží, přehlídek a koncertů  a ti nejlepší z nich spojují s hudbou svůj život studiem na konzervatoři příp. jiných uměleckých školách.

V hudebních oborech naší školy nabízíme širokou nabídku možností jak smysluplně využít volný čas dětí a hlavně jak rozvíjet jejich osobnost po umělecké stránce.  Tyto možnosti realizujeme v následujících oborech základního uměleckého vzdělávání:

 

 Oddělení klávesových nástrojů

Učitelé:  Kamen TashevMgr. BcA. Lenka Ručková, Ludmila Černochová

Pedagogové oddělení klávesových nástrojů vyučují hru na klavír, keyboard a také akordeon. Součástí výuky na nástroj je i komorní a souborová hra v různých hudebních uskupeních (např. POP Band, školní orchestr apod.), dále  čtyřruční hra, hra z listu a neposlední v řadě je i výuka doprovodů lidových i umělých písní.

 

 

 Oddělení bicích nástrojů

Učitel:  Roman Petřík

Třída bicích nástrojů neboli obor hra na bicí nástroje je zaměřen na výuku základů hry na bicí nástroje, tzn. základní techniky hry na malý buben a především pak hru na bicí soupravu, která má v dnešní době v oblasti bicích nástrojů jednoznačně největší zastoupení a to ve všech hudebních stylech (od klasické hudby, přes jazz, pop, funky, rock až metal). Třída bicích nástrojů je vybavena i aparaturou, která slouží ke studiu hry tzv. "play-along", na který je kladen velký důraz. Dále je třída zaměřena na hru různých perkusivních nástrojů/conga, djembe, cajon, bongo…/, které jsou využívány nejen v souboru bicích nástrojů, ale je zde široká spolupráce se všemi obory naší školy. Hlavním cílem studia tohoto oboru je žáka cílevědomě připravit na hru v hudebním souboru (v kapele).

 
 

 

  Oddělení dechových nástrojů

Učitelé:  Vendula Olechno, Tereza Králová, Miroslav Palzar DiS

Třída dechových nástrojů nabízí studium hry na různé dechové dřevěné i žesťové nástroje. Děti se mohou naučit hrát na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, fagot, hoboj, klarinet, saxofon a další. Děti hrající na tyto nástroje mají možnost spolupracovat s ostatními žáky v různých komorních a souborových uskupeních školy.
 

 

 Oddělení strunných nástrojů

Učitelé:  Lenka Herzmanská, Markéta Mezlová, Mgr. Tomáš MičkaIng. Radek Zajac, Marek Číp, Mgr. David Cindler

Třída strunných nástrojů nástrojů nabízí studium hry na housle, violu, violoncello, baskytaru a kytaru . Děti hrající na kytaru mají možnost výběru mezi různými typy hry na tento nástroj, vyučujeme hru na: klasickou kytaru, folkovou kytaru, elektrickou kytaru. Děti hrající na tyto nástroje mají možnost spolupracovat s ostatními žáky v různých komorních a souborových uskupeních školy.

 Pěvecké oddělení

Učitelé: Mgr. Tomáš Mička,Jitka Jakubíková

Pěvecký  projev  je  výrazným  a  účinným  hudebním  vyjadřovacím  prostředkem.
Individuálním přístupem se snažíme v dětech probouzet a rozvíjet lásku ke zpěvu. Hledat jejich vlastní cestu a zalíbení v stylu, období a interpretovat různé hudební žánry (rock, pop, jazz,.. ). Vedle klasického zpěvu vyučujeme také zpěv populární na mikrofon. Naši žáci se umísťují v různých pěveckých soutěžích, jsou úspěšní při přijímacích řízeních na konzervatořích a vysokých školách. Klademe si za cíl výchovu kvalitních, nejen profesionálních, ale i amatérských zpěváků, se vztahem k hudebnímu dění a aktivnímu muzicírování.

 
 

 Oddělení teoretických předmětů

Učitelé:  Soňa BartošováJitka Jakubíková,  Tereza Kralová,  Vendula Olechno

Na naší škole je vyučována hudební nauka v 1. – 5. ročníku 1. stupně. Děti se naučí teoretickým základům, které využijí při hře na nástroj a také se dozví mnoho zajímavých informací z oblasti dějin hudby.