Soubor zobcových fléten Spálov

Komorní hra zobcových fléten je na ZUŠ v Odrách a Spálově již tradičním oborem. V tomto školním roce je vedoucím začínajícího souboru ve Spálově p. uč. Tereza Králová, které se sešli čtyři talentovaní žáci hrající na sopránovou, altovou, tenorovou a basovou zobcovou flétnu. Záměrem souboru je hrát skladby, které preferují sami žáci na různých kulturních akcích po našem regionu.