Školní orchestr

Je novým hudebním seskupením jež vzniklo na naší škole v letošním školním roce. Jeho cílem je společné muzicírování dětí a učitelů napříč různými hudebními obory.

Těšíme se na setkání s posluchači na našem prvním koncertu, který se uskuteční 19.12.2015 v kostele sv. Prokopa v Pohoři.