Pěvecký soubor Zvonečky

Dětský pěvecký sbor Zvonečky pracuje pod Základní uměleckou školou v Odrách, jako přípravný sbor DPS Zvonky. V roce 2007 převzala vedení a do dnešní podoby sbor přetvořila Jitka Jakubíková Dipl.um. Pěvecký sbor zahrnuje do svého repertoáru lidové písně, spirituály, písně z muzikálů, dětské písně a to našich i zahraničních skladatelů. Vystupují na koncertech Základní umělecké školy v Odrách, na akcích Městského úřadu – například Vítání občánků, Den města. Spolupracuje také s Ženským pěveckým sborem Píseň. Velký úspěch sklidilo vystoupení na přehlídce církevních škol v Odrách, festivalu  Píseňfest v Odrách. Velký úspěch sklidil s pohádkovým muzikálem O Budce, Červená Karkulka,  Alibaba & čtyřicet…, Ať žijí duchové. V roce 2010 a 2014 získali na Celostátní přehlídce dětských pěveckých sborů v Orlové – Lutyni, bronzové pásmo. V listopadu vystoupí na festivalu A proč ne s muzikálem Šípková Růženka.