Pěvecký soubor Zvonky

Dětský pěvecký sbor Zvonky vzniklo v roce 1997 v Základní umělecké škole v Odrách. Zakladatel sboru Mgr. Kostadin Haralampiev přivedl sbor na vynikající úroveň, natočil CD Zvonky v Bulharsko a uvedl muzikál Kouzelná Píseň. Od roku 2007 převzala vedení Dětského pěveckého sboru Zvonky Jitka Jakubíková dipl.um. Pěvecký sbor zahrnuje do svého repertoáru lidové písně, spirituály, písně z muzikálů, dětské písně a to našich i zahraničních skladatelů. Zúčastňuje se koncertů Základní umělecké školy v Odrách, vystoupení na akcích Městského úřadu, Den města ...
Spolupracuje také s Ženským pěveckým sborem Píseň na kulturních akcích v Dělnickém domě. Reprezentuje Základní uměleckou školu v Odrách a město Odry. Velký úspěch sklidilo několik muzikálů - Alibaba & čtyřicet…, Ať žijí duchové. Zúčastňuje se Celostátní přehlídku školních dětských pěveckých sborů a také mnoho dalších koncertů a vystoupení ve spolupráci s MÚ Odry. Pěvecký sbor navázal V 2015 družbu s DPS COLORI ze ZUŠ Bučovice. V Bučovicích proběhlo soustředění sborů zakončené Společným koncertem. Pěvecký sbor Zvonky sdružuje děti od 8let. Rozvíjí hudebnost a kulturu dětí. Přispívá k pozvednutí kultury Oder celkově. Sdružuje děti v mimoškolní činnosti, kde mohou kvalitně trávit volný čas. V listopadu vystoupí na festivalu A proč ne s muzikálem Šípková Růženka