Smyčcový soubor

Smyčcový soubor pracuje při Základní umělecké škole v Odrách pod vedením p. Lenky Herzmanské, učitelky smyčcového oddělení. Tento soubor účinkuje na koncertech, kulturních akcích školy i města a v minulém školním roce se také zúčastnil soutěže souborů, kde získal 1. místo v okresním kole a 3. místo v krajském kole ve své kategorii. Programem souborové hry je vychovávat naše žáky, podílet se na společném díle a také zvyšovat všestrannou technickou úroveň žáků, zvláště pak rozvíjet výrazové složky hry, muzikálnost, a naučit je souhře. V repertoáru smyčcového souboru jsou skladby hudby klasické, současné i populární. S každým školním rokem je složení smyčcového souboru jiné. V tomto školním roce se naši žáci mohou ještě více prezentovat na veřejnosti, neboť smyčcový soubor bude spolupracovat s orchestrem školy vedeným p. ředitelem  Ing. Radkem Zajacem.