Zajac Radek, Ing.

zajacHudební obor: kytara

Studoval jsem hru na klasickou kytaru na Lidové konzervatoři v Ostravě a později tamtéž na Janáčkově konzervatoři a také na konzervatoři ve slovenských Topolčanech. V průběhu studia jsem aktivně hrál v různých uskupeních klasického i moderního charakteru. Od roku 1998 učím hudbu v různých podobách na základních, středních a základních uměleckých školách.

Se svými žáky jsem se zúčastnil republikových i mezinárodních soutěží ve hře na kytaru a někteří z mých svěřenců se dnes věnují hudbě již jako profesionálové. Ve své pedagogické praxi dávám důraz na společné muzicírování dětí v komorních a souborových hrách.

Po 11 letech strávených na Základní umělecké škole Eduarda Marhuly v Ostravě – Mariánských Horách, kde jsem vyučoval hře na klasickou a folkovou kytaru, jsem byl od června 2015 jmenován ředitelem Základní umělecké školy, Odry.

Více informací o Hudebním oboru