BcA. Mgr. Ručková Lenka

Hudební obor: klavír

Lidovou školu umění absolvovala ve třídě uč. Pavly Bezděkové v Rožnově
pod Radhoštěm. Studium hry na klavír absolvovala na konzervatoři v Brně
pod pedagogickým vedením MgA. Hany Pelikánové. Vystudovala rovněž
Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně obory Filozofie a
Italský jazyk a literatura. Svá studia prohloubila studiem Klavírní
pedagogiky na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (hra na klavír -
doc. MgA. Jan Jiraský a metodika prof. MgA. Alena Vlasáková).
Své pedagogické a umělecké znalosti rozvinula absolvováním kurzů:
Klavírní ateliéry v Karviné, Klavírní kurzy Mikulov, Metodické centrum
JAMU, semináře prof. Jenčkové aj.