Šrámková Terezie, DiS.

 Terezie sramkova

 Hudební obor: fagot, saxofon, klarinet 

 

Hře na dechové nástroje se začala věnovat v 7 letech, kdy začala studovat zobcovou flétnu na

Základní umělecké škole v Odrách ve třídě p. uč. Venduly Olechno. Tuto školu úspěšně absolvovala

v roce 2014 pod vedením p. uč. Terezy Králové. V témže roce nastoupila do třídy p. uč. Michala Gemrota

v oboru hra na fagot. V roce 2015 úspěšně složila přijímací zkoušku na Janáčkovu konzervatoř v

Ostravě v oboru Hra na fagot.

Během svého studia se aktivně účastní koncertů pořádaných školou, nejrůznějších soutěží (jako ProBohemia nebo Celostátní soutěž Konzervatoří v Teplicích). Je členkou dechového kvinteta Klapeto Kvinteto, s tímto kvintetem se 2. účastnila soutěže Karla Ditterse z Dittersdorfu a hudební klasicismus, pokaždé se kvinteto umístilo na 1. místě a jedou si přivezlo Titul Laureáta. Dále je aktivní členkou nejrůznějších hudební seskupení jako například: Symfonický orchestr Janáčkovy konzervatoře, Ostrava Youth Orchestra, Moravskoslezská sinfonietta, Dechový orchestr Májovák nebo Cimbálová muzika Živica.