Číp Marek, Bc.

MC

Hudební obor: Hrá na cimbál
 

Marek Číp (1994) hraje na cimbál od svých 12 let. Základy hry na cimbál získal na ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí pod vedením paní učitelky Růženy Děcké. Následné studium probíhalo v cimbálové třídě Růženy Děcké na konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži. Studium bylo ukončeno absolutoriem v roce 2016. Od roku 2016 studuje na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2019 ukončil bakalářské studium a nastoupil na navazující magisterské studium v oboru Hudební kultura a Výchova ke zdraví. V současné době vyučuje na Základní umělecké škole v Bystřici pod Hostýnem (od r. 2015), Základní umělecké škole Žerotín v Olomouci (od r. 2016), Základní umělecké škole v Novém Jičíně (od r. 2017) a Základní umělecké škole Odry (od r. 2018).