Ševčíková Hana

Hanka
 
       Hudební obor: housle
       Hře na housle jsem se začala věnovat v roce 2007 ve svých 8 letech na ZUŠ Václava Králíka v Opavě. V roce 2015
       jsem pokračovala ve studiu na Církevní konzervatoři v Opavě pod vedením MgA. Marcely Foltisové, kterou jsem
       úspěšně zakončil absolutoriem v roce 2021. Poté jsem pracovala jako učitelka houslí na ZUŠ Město Albrechtice.
       Na ZUŠ Odry učím housle od roku 2023.
   
 Kurzy:
2012, 2014 - Letní hudební kurzy v Turnově pod vedením MgA. Štěpána Graffeho
2015 - Smyčcové kurzy konzervatoře v Brně
2016 - Barokní kurzy
 
Umělecká činnost:
2018 - dosud. Moravskoslezská Sinfonietta - orchestrální akademie, která si klade za cíl vzdělávat v prostředí symfonického orchestru žáky základních uměleckých škol a konzervatoří. Působím zde na pozici koncertního mistra 1. houslí a zároveň jsem také členkou umělecké rady. Repertoár orchestru je pestrý od baroka po současnou hudbu.