Herzmanská Lenka

herzmanskaHudební obor: housle

Vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě – obor: housle a již přes 30 let působí jako hudební pedagog a tento nástroj vyučuje na ZUŠ v Odrách. Věnuje se dětem od 1. třídy až po studenty středních škol.

Priority

  • Na Základní umělecké škole v Odrách vede smyčcový soubor, který se aktivně zapojuje do kulturního dění školy, našeho města a reprezentuje je také v soutěžích.

Aktivity

  • Spolupráce s MÚ/sborem pro občanské záležitosti/
  • Příprava žáků na kulturní vystoupení
  • Učinkování na vernisážích, koncertech, kulturních akcích města

Více informací o Hudebním oboru