Králová Tereza, DiS.

 
  
Hudební obor: flétna

Hře na zobcovou flétnu jsem se začala věnovat ve svých osmi letech, kdy jsem začala navštěvovat ZUŠ v Odrách u p. uč. Petra Besedy. V roce 2005 jsem začala studovat Hru na příčnou flétnu na Státní Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži u Mgr. Ludmily Mašlaňové a Hru z listu a studium orchestrálních partů u Vladimíra Vodičky. Během studia jsem se zúčastnila několika soutěžních přehlídek konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky ve hře na dechové nástroje a letních kurzů ve hře na příčnou flétnu u MgA. Václava Kunta. V roce 2011 jsem zdárně ukončila studium absolutoriem, jehož součástí byl absolventský koncert za doprovodu orchestru.

 

Vzdělání :
1996-2001 ZŠ Jakubčovice nad Odrou I.stupeň
2001-2005 ZŠ Odry – Pohořská II.stupeň
2005-2011 Státní konzervatoř P. J. Vejvanovského – obor hra na flétnu ( Dis.)

Zaměstnání :
2010 – 2016 Učitelka na ZUŠ Odry, pobočka Spálov
2011 Učitelka na ZUŠ Vítkov
2012-2014 Vedení kroužku v MŠ
Obor : zobcová flétna, příčná flétna, hudební nauka
2014 – 2016 Mateřská dovolená
2016 – doposud Učitelka na ZUŠ Odry, pobočka Spálov