Králová Tereza

 
  
Hudební obor: flétna

Hře na zobcovou flétnu jsem se začala věnovat ve svých osmi letech, kdy jsem začala navštěvovat ZUŠ v Odrách u p. uč. Petra Besedy. V roce 2005 jsem začala studovat Hru na příčnou flétnu na Státní Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži u Mgr. Ludmily Mašlaňové a Hru z listu a studium orchestrálních partů u Vladimíra Vodičky. Během studia jsem se zúčastnila několika soutěžních přehlídek konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky ve hře na dechové nástroje a letních kurzů ve hře na příčnou flétnu u MgA. Václava Kunta. V roce 2011 jsem zdárně ukončila studium absolutoriem, jehož součástí byl absolventský koncert za doprovodu orchestru.

Mgr. Tomáš Mička, DiS

mickaHudební obor: violoncello, zpěv

Prvními krůčky do tajů violoncellového umění jej provázela nejprve p.uč Jana Hofmannová ze ZUŠ Albrechtice, další léta studia byla již naplněna působením p. uč. Daniely Djorové – Waldhansové.

Olechno Vendula

Hudební obor: flétna

Již od 5 let navštěvovala hru na zobcovou a později na příčnou flétnu v ZUŠ Odrách. Absolventkou Církevní konzervatoře v Kroměříži se stala v roce 2006 a úspěšně dokončila studium absolutoriem. Od roku 2015 studuje na Církevní škole sv. Anežky České v Odrách obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Petřík Roman

Hudební obor: bicí nástroje
Absolvent ostravské Lidové konzervatoře v oboru bicí nástroje. Pravidelně se účastní
workshopů, bubenických dílen a seminářů v oblasti bicích nástrojů/ Miloš Meier,
Klaudius Kryšpín, Martin Vajgl, Benny Greb, Gergo Borlay-Dalibor Mráz,
Miloš Dvořáček, Jaromír Helešic, Miloš Vacík, Rostislav Mikeška/ a další.

Ručková Lenka, Mgr. BcA.

Hudební obor: klavír

Lidovou školu umění absolvovala ve třídě uč. Pavly Bezděkové v Rožnově
pod Radhoštěm. Studium hry na klavír absolvovala na konzervatoři v Brně
pod pedagogickým vedením MgA. Hany Pelikánové. Vystudovala rovněž
Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně obory Filozofie a
Italský jazyk a literatura. Svá studia prohloubila studiem Klavírní
pedagogiky na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (hra na klavír -
doc. MgA. Jan Jiraský a metodika prof. MgA. Alena Vlasáková).
Své pedagogické a umělecké znalosti rozvinula absolvováním kurzů:
Klavírní ateliéry v Karviné, Klavírní kurzy Mikulov, Metodické centrum
JAMU, semináře prof. Jenčkové aj.

Tashev Kamen

tashevHudební obor: klavír, keyboard.

Studoval na konzervatoři Dobrin Petkov a na Akademii hudebních umění v Plovdivu. Poté pracoval jako hudební redaktor a studiový muzikant. Od r.2001 vyučuje klavír, keyboard a věnuje se tvorbě vlastní hudby a editaci hudebních podkládů pro pěvecký a taneční obor.

Zajac Radek, Ing.

zajacHudební obor: kytara

Studoval jsem hru na klasickou kytaru na Lidové konzervatoři v Ostravě a později tamtéž na Janáčkově konzervatoři a také na konzervatoři ve slovenských Topolčanech. V průběhu studia jsem aktivně hrál v různých uskupeních klasického i moderního charakteru. Od roku 1998 učím hudbu v různých podobách na základních, středních a základních uměleckých školách.