MgA. Grela Vladimír

Nezveřejněno
 
Hudební obor: fagot
Svou hudební činnost začal v 8 letech, kdy začal hrát na zobcovou flétnu na ZUŠ Zdeňka Buriana v Kopřivnici.
Po čtyřech letech se začal věnovat hře na fagot a následně vykonal talentové zkoušky
na Janáčkovou konzervatoř v Ostravě, kde studoval pod vedením Mgr. Zdeňka Fintese.
Roku 2013 studoval na AMU v Praze u profesorů Františka Hermana a Jiřího Seidla.
Nyní studuje na fakultě umění v Ostravě a je posluchačem 1. ročníku magisterského studia
u Doc. Mgr. Zdeňka Fintese.

 

Mgr. Cindler David

  
Hudební obor: basová kytara
Pocházím z Polanky nad Odrou, kde jsem také absolvoval 2 cykly hry na housle na místní ZUŠ.
Po studiu na gymnáziu Čs. exilu v Ostravě jsem nastoupil na pedagogickou fakultu UHK
(magisterský program Anglický jazyk - Hudební výchova),
kde jsem v roce 2007 absolvoval.

Mgr. Číp Marek

MC

Hudební obor: Hrá na cimbál
 

Marek Číp (1994) hraje na cimbál od svých 12 let. Základy hry na cimbál získal na ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí pod vedením paní učitelky Růženy Děcké. Následné studium probíhalo v cimbálové třídě Růženy Děcké na konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži. Studium bylo ukončeno absolutoriem v roce 2016. Od roku 2016 studuje na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2019 ukončil bakalářské studium a nastoupil na navazující magisterské studium v oboru Hudební kultura a Výchova ke zdraví. V současné době vyučuje na Základní umělecké škole v Bystřici pod Hostýnem (od r. 2015), Základní umělecké škole Žerotín v Olomouci (od r. 2016), Základní umělecké škole v Novém Jičíně (od r. 2017) a Základní umělecké škole Odry (od r. 2018).

 

Mgr. Mička Tomáš

mickaHudební obor: violoncello, zpěv

Prvními krůčky do tajů violoncellového umění jej provázela nejprve p.uč Jana Hofmannová ze ZUŠ Albrechtice, další léta studia byla již naplněna působením p. uč. Daniely Djorové – Waldhansové.

Mgr. Pazlar Miroslav

 Hudební obor: Hrá na dechové nástroje

Hře na hudební nástroje se věnoval již v šesti letech, kdy začal navštěvovat Základní uměleckou školu Potštát. Pravidelně se účastnil okresních a krajských soutěží ve hře na trubku a také nejednou reprezentoval školu na vystoupení v cízíně. Své dovednosti ve hře na trubku dále rozvíjel na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kterou absolvoval s vyznamenáním. Jako hráč na trubku je dlouholetým členem dechové hudby Partutovjanka, se kterou stale vystupuje na různých koncertů. Nyní dokončuje Magisterské studium na Ostravské univerzitě.

Olechno Vendula, DiS

Hudební obor: flétna

Již od 5 let navštěvovala hru na zobcovou a později na příčnou flétnu v ZUŠ Odrách. Absolventkou Církevní konzervatoře v Kroměříži se stala v roce 2006 a úspěšně dokončila studium absolutoriem. Od roku 2015 studuje na Církevní škole sv. Anežky České v Odrách obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Petřík Roman

Hudební obor: bicí nástroje
Absolvent ostravské Lidové konzervatoře v oboru bicí nástroje. Pravidelně se účastní
workshopů, bubenických dílen a seminářů v oblasti bicích nástrojů/ Miloš Meier,
Klaudius Kryšpín, Martin Vajgl, Benny Greb, Gergo Borlay-Dalibor Mráz,
Miloš Dvořáček, Jaromír Helešic, Miloš Vacík, Rostislav Mikeška/ a další.

Šrámková Terezie

MC

Hudební obor: fagot, saxofon, klarinet
 

Hře na dechové nástroje se začala věnovat v 7 letech, kdy začala studovat zobcovou flétnu na Základní umělecké škole v Odrách ve třídě p. uč. Venduly Olechno. Tuto školu úspěšně absolvovala v roce 2014 pod vedením p. uč. Terezy Králové. V témže roce nastoupila do třídy p. uč. Michala Gemrota v oboru hra na fagot. V roce 2015 úspěšně složila přijímací zkoušku na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě v oboru Hra na fagot. Během svého studia se aktivně účastní koncertů pořádaných školou, nejrůznějších soutěží (jako ProBohemia nebo Celostátní soutěž Konzervatoří v Teplicích). Je členkou dechového kvinteta Klapeto Kvinteto, s tímto kvintetem se 2. účastnila soutěže Karla Ditterse z Dittersdorfu a hudební klasicismus, pokaždé se kvinteto umístilo na 1. místě a jedou si přivezlo Titul Laureáta. Dále je aktivní členkou nejrůznějších hudební seskupení jako například: Symfonický orchestr Janáčkovy konzervatoře, Ostrava Youth Orchestra, Moravskoslezská sinfonietta, Dechový orchestr Májovák nebo Cimbálová muzika Živica.

 

Tashev Kamen

tashevHudební obor: klavír, keyboard.

Studoval na konzervatoři Dobrin Petkov a na Akademii hudebních umění v Plovdivu. Poté pracoval jako hudební redaktor a studiový muzikant. Od r.2001 vyučuje klavír, keyboard a věnuje se tvorbě vlastní hudby a editaci hudebních podkládů pro pěvecký a taneční obor.