Pedagogick sbor

Mička Tomáš, Mgr.

mickaHudební obor: violoncello, zpěv

Prvními krůčky do tajů violoncellového umění jej provázela nejprve p.uč Jana Hofmannová ze ZUŠ Albrechtice, další léta studia byla již naplněna působením p. uč. Daniely Djorové – Waldhansové.

Olechno Vendula, DiS.

Vendula Olechno
Hudební obor: flétna

Již od 5 let navštěvovala hru na zobcovou a později na příčnou flétnu v ZUŠ Odrách. Absolventkou Církevní konzervatoře v Kroměříži se stala v roce 2006 a úspěšně dokončila studium absolutoriem. Od roku 2015 studuje na Církevní škole sv. Anežky České v Odrách obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Pazlar Miroslav, Mgr.

 Hudební obor: Hrá na dechové nástroje

Hře na hudební nástroje se věnoval již v šesti letech, kdy začal navštěvovat Základní uměleckou školu Potštát. Pravidelně se účastnil okresních a krajských soutěží ve hře na trubku a také nejednou reprezentoval školu na vystoupení v cízíně. Své dovednosti ve hře na trubku dále rozvíjel na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kterou absolvoval s vyznamenáním. Jako hráč na trubku je dlouholetým členem dechové hudby Partutovjanka, se kterou stale vystupuje na různých koncertů. Nyní dokončuje Magisterské studium na Ostravské univerzitě.

Petřík Roman

Hudební obor: bicí nástroje
Absolvent ostravské Lidové konzervatoře v oboru bicí nástroje. Pravidelně se účastní
workshopů, bubenických dílen a seminářů v oblasti bicích nástrojů/ Miloš Meier,
Klaudius Kryšpín, Martin Vajgl, Benny Greb, Gergo Borlay-Dalibor Mráz,
Miloš Dvořáček, Jaromír Helešic, Miloš Vacík, Rostislav Mikeška/ a další.

Ručková Lenka, Mgr. BcA.

Hudební obor: klavír

Lidovou školu umění absolvovala ve třídě uč. Pavly Bezděkové v Rožnově
pod Radhoštěm. Studium hry na klavír absolvovala na konzervatoři v Brně
pod pedagogickým vedením MgA. Hany Pelikánové. Vystudovala rovněž
Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně obory Filozofie a
Italský jazyk a literatura. Svá studia prohloubila studiem Klavírní
pedagogiky na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (hra na klavír -
doc. MgA. Jan Jiraský a metodika prof. MgA. Alena Vlasáková).
Své pedagogické a umělecké znalosti rozvinula absolvováním kurzů:
Klavírní ateliéry v Karviné, Klavírní kurzy Mikulov, Metodické centrum
JAMU, semináře prof. Jenčkové aj.

Ševčíková Hana

Hanka
 
       Hudební obor: housle
       Hře na housle jsem se začala věnovat v roce 2007 ve svých 8 letech na ZUŠ Václava Králíka v Opavě. V roce 2015
       jsem pokračovala ve studiu na Církevní konzervatoři v Opavě pod vedením MgA. Marcely Foltisové, kterou jsem
       úspěšně zakončil absolutoriem v roce 2021. Poté jsem pracovala jako učitelka houslí na ZUŠ Město Albrechtice.
       Na ZUŠ Odry učím housle od roku 2023.
   

Šrámková Terezie, DiS.

 Terezie sramkova

 Hudební obor: fagot, saxofon, klarinet 

 

Hře na dechové nástroje se začala věnovat v 7 letech, kdy začala studovat zobcovou flétnu na

Základní umělecké škole v Odrách ve třídě p. uč. Venduly Olechno. Tuto školu úspěšně absolvovala

v roce 2014 pod vedením p. uč. Terezy Králové. V témže roce nastoupila do třídy p. uč. Michala Gemrota

v oboru hra na fagot. V roce 2015 úspěšně složila přijímací zkoušku na Janáčkovu konzervatoř v

Ostravě v oboru Hra na fagot.

Sýkorová Vendula

 Sykorova

 Hudební obor: Hra na klavír, korepetice hudebního oboru

Hře na klavír se věnuje od 5ti let. Absolvovala naZUŠ Viléma
Petrželky v Ostravě. V současné době studuje obor klavír na
Janáčkově konzervatořiv Ostravě pod vedením MgA. Pavla Těšíka.

Tashev Kamen

tashevHudební obor: klavír, keyboard.

Studoval na konzervatoři Dobrin Petkov a na Akademii hudebních umění v Plovdivu. Poté pracoval jako hudební redaktor a studiový muzikant. Od r.2001 vyučuje klavír, keyboard a věnuje se tvorbě vlastní hudby a editaci hudebních podkládů pro pěvecký a taneční obor.

Zajac Radek, Ing.

zajacHudební obor: kytara

Studoval jsem hru na klasickou kytaru na Lidové konzervatoři v Ostravě a později tamtéž na Janáčkově konzervatoři a také na konzervatoři ve slovenských Topolčanech. V průběhu studia jsem aktivně hrál v různých uskupeních klasického i moderního charakteru. Od roku 1998 učím hudbu v různých podobách na základních, středních a základních uměleckých školách.