Králová Tereza, DiS

 
  
Hudební obor: flétna

Hře na zobcovou flétnu jsem se začala věnovat ve svých osmi letech, kdy jsem začala navštěvovat ZUŠ v Odrách u p. uč. Petra Besedy. V roce 2005 jsem začala studovat Hru na příčnou flétnu na Státní Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži u Mgr. Ludmily Mašlaňové a Hru z listu a studium orchestrálních partů u Vladimíra Vodičky. Během studia jsem se zúčastnila několika soutěžních přehlídek konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky ve hře na dechové nástroje a letních kurzů ve hře na příčnou flétnu u MgA. Václava Kunta. V roce 2011 jsem zdárně ukončila studium absolutoriem, jehož součástí byl absolventský koncert za doprovodu orchestru.

Mgr. Cindler David

  
Hudební obor: basová kytara
Pocházím z Polanky nad Odrou, kde jsem také absolvoval 2 cykly hry na housle na místní ZUŠ.
Po studiu na gymnáziu Čs. exilu v Ostravě jsem nastoupil na pedagogickou fakultu UHK
(magisterský program Anglický jazyk - Hudební výchova),
kde jsem v roce 2007 absolvoval.

Mgr. Mička Tomáš

mickaHudební obor: violoncello, zpěv

Prvními krůčky do tajů violoncellového umění jej provázela nejprve p.uč Jana Hofmannová ze ZUŠ Albrechtice, další léta studia byla již naplněna působením p. uč. Daniely Djorové – Waldhansové.

Olechno Vendula, DiS

Hudební obor: flétna

Již od 5 let navštěvovala hru na zobcovou a později na příčnou flétnu v ZUŠ Odrách. Absolventkou Církevní konzervatoře v Kroměříži se stala v roce 2006 a úspěšně dokončila studium absolutoriem. Od roku 2015 studuje na Církevní škole sv. Anežky České v Odrách obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Petřík Roman

Hudební obor: bicí nástroje
Absolvent ostravské Lidové konzervatoře v oboru bicí nástroje. Pravidelně se účastní
workshopů, bubenických dílen a seminářů v oblasti bicích nástrojů/ Miloš Meier,
Klaudius Kryšpín, Martin Vajgl, Benny Greb, Gergo Borlay-Dalibor Mráz,
Miloš Dvořáček, Jaromír Helešic, Miloš Vacík, Rostislav Mikeška/ a další.

Šrámková Terezie

MC

Hudební obor: fagot, saxofon, klarinet
 

Hře na dechové nástroje se začala věnovat v 7 letech, kdy začala studovat zobcovou flétnu na Základní umělecké škole v Odrách ve třídě p. uč. Venduly Olechno. Tuto školu úspěšně absolvovala v roce 2014 pod vedením p. uč. Terezy Králové. V témže roce nastoupila do třídy p. uč. Michala Gemrota v oboru hra na fagot. V roce 2015 úspěšně složila přijímací zkoušku na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě v oboru Hra na fagot. Během svého studia se aktivně účastní koncertů pořádaných školou, nejrůznějších soutěží (jako ProBohemia nebo Celostátní soutěž Konzervatoří v Teplicích). Je členkou dechového kvinteta Klapeto Kvinteto, s tímto kvintetem se 2. účastnila soutěže Karla Ditterse z Dittersdorfu a hudební klasicismus, pokaždé se kvinteto umístilo na 1. místě a jedou si přivezlo Titul Laureáta. Dále je aktivní členkou nejrůznějších hudební seskupení jako například: Symfonický orchestr Janáčkovy konzervatoře, Ostrava Youth Orchestra, Moravskoslezská sinfonietta, Dechový orchestr Májovák nebo Cimbálová muzika Živica.

 

Tashev Kamen

tashevHudební obor: klavír, keyboard.

Studoval na konzervatoři Dobrin Petkov a na Akademii hudebních umění v Plovdivu. Poté pracoval jako hudební redaktor a studiový muzikant. Od r.2001 vyučuje klavír, keyboard a věnuje se tvorbě vlastní hudby a editaci hudebních podkládů pro pěvecký a taneční obor.