Králová Tereza, DiS

 
  
Hudební obor: flétna

Hře na zobcovou flétnu jsem se začala věnovat ve svých osmi letech, kdy jsem začala navštěvovat ZUŠ v Odrách u p. uč. Petra Besedy. V roce 2005 jsem začala studovat Hru na příčnou flétnu na Státní Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži u Mgr. Ludmily Mašlaňové a Hru z listu a studium orchestrálních partů u Vladimíra Vodičky. Během studia jsem se zúčastnila několika soutěžních přehlídek konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky ve hře na dechové nástroje a letních kurzů ve hře na příčnou flétnu u MgA. Václava Kunta. V roce 2011 jsem zdárně ukončila studium absolutoriem, jehož součástí byl absolventský koncert za doprovodu orchestru.

MgA. Grela Vladimír

 
Hudební obor: fagot
Svou hudební činnost začal v 8 letech, kdy začal hrát na zobcovou flétnu na ZUŠ Zdeňka Buriana v Kopřivnici.
Po čtyřech letech se začal věnovat hře na fagot a následně vykonal talentové zkoušky
na Janáčkovou konzervatoř v Ostravě, kde studoval pod vedením Mgr. Zdeňka Fintese.
Roku 2013 studoval na AMU v Praze u profesorů Františka Hermana a Jiřího Seidla.
Nyní studuje na fakultě umění v Ostravě a je posluchačem 1. ročníku magisterského studia
u Doc. Mgr. Zdeňka Fintese.

 

Mgr. Cindler David

  
Hudební obor: basová kytara
Pocházím z Polanky nad Odrou, kde jsem také absolvoval 2 cykly hry na housle na místní ZUŠ.
Po studiu na gymnáziu Čs. exilu v Ostravě jsem nastoupil na pedagogickou fakultu UHK
(magisterský program Anglický jazyk - Hudební výchova),
kde jsem v roce 2007 absolvoval.

Mgr. Mička Tomáš

mickaHudební obor: violoncello, zpěv

Prvními krůčky do tajů violoncellového umění jej provázela nejprve p.uč Jana Hofmannová ze ZUŠ Albrechtice, další léta studia byla již naplněna působením p. uč. Daniely Djorové – Waldhansové.

Olechno Vendula, DiS

Hudební obor: flétna

Již od 5 let navštěvovala hru na zobcovou a později na příčnou flétnu v ZUŠ Odrách. Absolventkou Církevní konzervatoře v Kroměříži se stala v roce 2006 a úspěšně dokončila studium absolutoriem. Od roku 2015 studuje na Církevní škole sv. Anežky České v Odrách obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Petřík Roman

Hudební obor: bicí nástroje
Absolvent ostravské Lidové konzervatoře v oboru bicí nástroje. Pravidelně se účastní
workshopů, bubenických dílen a seminářů v oblasti bicích nástrojů/ Miloš Meier,
Klaudius Kryšpín, Martin Vajgl, Benny Greb, Gergo Borlay-Dalibor Mráz,
Miloš Dvořáček, Jaromír Helešic, Miloš Vacík, Rostislav Mikeška/ a další.

Tashev Kamen

tashevHudební obor: klavír, keyboard.

Studoval na konzervatoři Dobrin Petkov a na Akademii hudebních umění v Plovdivu. Poté pracoval jako hudební redaktor a studiový muzikant. Od r.2001 vyučuje klavír, keyboard a věnuje se tvorbě vlastní hudby a editaci hudebních podkládů pro pěvecký a taneční obor.