Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se s platností od 11.3.2020 ruší výuka ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Nařízení je platné do odvolání. Sledujte prosím naše webové stránky.