Nezveřejněno Informace k výuce od 25.1.

 

Vážení rodiče,

dle informace a nařízení MŠMT probíhá provoz škol a školských zařízení (tedy i naší ZUŠ) v období od 25. ledna 2021  i nadále ve stejném režimu jako v minulých týdnech. Pokračuje tedy distanční výuka v plném rozsahu a ve všech vyučovaných předmětech. Věřím však, že se již brzy epidemická situace uklidní a my se opět potkáme se svými žáky naživo ve třídách naší ZUŠ.

Děkuji vám za spolupráci.

Ing. Radek Zajac, ředitel školy