Informace k zahájení nového školního roku 2021 - 2022

Vážení rodiče, milí žáci,
děkujeme Vám, že jste se rozhodli přihlásit Vašeho syna / Vaši dceru do Základní umělecké školy Odry a těšíme se na spolupráci. Níže přinášíme základní informace k organizaci počátku nového školního roku.
Rozvrhy individuální výuky si přijďte domluvit:
V Odrách - 1.9.2021 od 9.00 do 15.00 hod.
Ve Spálově - 2.9.2021 od 13.00 do 15.00 hod.
V hudebním oboru je osobní návštěva a domluva rozvrhu přímo u učitele, který bude učit Vaše dítě, nezastupitelná z důvodu složitosti hledání nejvýhodnějšího rozvrhu nástrojové hry.
Rozvrhy kolektivních výuk: 
Nauka o hudbě je k dispozici ZDE.
Komorní a souborová hra je k dispozici ZDE.
Výtvarný obor je k dispozici ZDE.
Taneční obor je k dispozici ZDE.
Pravidelná výuka podle rozvrhu v individuální i kolektivní výuce v novém školním roce 2021/2022 začíná od pondělí 6. září 2021.
Během září může vzhledem k měnícím se rozvrhům žáků na základních a středních školách dojít ke změnám i v rozvrhu na naší ZUŠ. Děkujeme za vaši trpělivost a spolupráci.
Informace o COVID opatřeních:

Dle legislativního vyjádření MŠMT ČR nejsou žáci  povinni prokazovat se testy,  prodělaným onemocněním COVID-19 nebo očkováním. Z toho vyplývá, že škola netestuje a nevyžaduje  po rodičích čestná prohlášení,  jak tomu bylo v minulém školním roce. Výuka v učebnách je povolena do počtu 20 žáků bez roušek.

Ve společných prostorách budovy je však nutno dodržovat pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest, tedy používání roušek či respirátorů. Má li vaše dítě příznaky respiračního onemocnění, neposílejte jej prosím do školy.

Těšíme se na setkání a přejeme pohodový nový školní rok.
Vaše ZUŠ