LITERÁRNĚ DRAMATICKÁ VÝCHOVA!!!!!

 
Základní umělecká škola v Odrách připravila ve spolupráci se Spolkem pro rozvoj a podporu školy kroužek literárně dramatického oboru.
Kroužek probíhá každý pátek od 15 hodin v koncertním sále školy.
Ještě stále máme volná místa a srdečně mezi nás zveme děti ve věku 8 – 14 let se zájmem o divadlo a „ prkna, která znamenají svět “.
S sebou vezměte pohodlné oblečení a dobrou náladu. Těšíme se na setkání!!

 Jak psát web