Náš sen se stal skutečným!

Pianino je doma!!
------------------------------------
 
Vlastně úplně doma ještě ne, ale peníze se ve spolupráci Nadace Karla Komárka a vás všech, kteří jste přispěli, již podařilo dát dohromady. 
Velké díky!! 
 
Moc si toho vážíme a máme všichni, pedagogové i žáci, velkou radost, že se za pouhého půl roku podařilo nasbírat potřebných 299.000,- Kč.

 

Piana_do_skol.png