Nezveřejněno Akce ZUŠ ve školním roce 2019-2020


15. října 2019 Žákovský koncert                                                         /sál ZUŠ

08. prosince 2019 Adventní koncert                                                   /na Pohoři, 15.00 hod.

15. prosince 2019 Adventní koncert                                                   /ve Spálově, 15.00 hod.

16. prosince 2019 Vánoční kocerty                                                     /Dělnický dům

24. března 2020 Koncert ke dni učitelů                                             /sál ZUŠ

11. února 2020 Žákovksý koncert                                                     /sál ZUŠ

24. března 2020 Koncert ke dni učitelů                                            /sál ZUŠ

28. dubna 2020 Absolventský koncert                                            /Dělnický dům
           tanečního a bicího oboru

14. dubna 2020 I. Absolventský koncert                                       /sál ZUŠ

21. dubna 2020 II. Absolventský koncert                                     /sál ZUŠ

05. května 2020 Koncert ke dni maminek                                    /sál ZUŠ

15. května 2020 ZUŠ fest                                                               /park Odry

12. - 13. června 2020 Oderský den                                               /Dělnický dům

25. - 27. května 2020 Taneční revue                                             /Dělnický dům

Termíny koncertů se můžou změnit, sledujte prosím naše webové stránky: www.zusodry.cz
Další koncerty mohou být oznámeny v průběhu školního roku.