Nezveřejněno Absolventský koncert Jakuba Demetera s Cimbálovou muzikou

Milí rodiče a přátelé naší ZUŠ, 
jste srdečně zváni na Absolventský koncert Jakuba Dmetera s Cimbálovou muzikou.
Koncert se uskuteční ve středu 17.dubna v 17.00 hodin v koncertním sále naší školy.

Absolventskykoncert