Výtvarný obor

Obory - výtvarný oborSoučasná výtvarná výchova učí děti hledat, co vlastně říci o světě, v kterém žijí, a nabízí jim možnosti, jak to výtvarně vyjádřit. Motivací a hledáním myšlenek nebo potřebných vyjadřovacích prostředků je navádí k aktivaci smyslového vnímání, estetického cítění i racionálního a citového hodnocení skutečnosti a jevů. Tato tvořivá aktivita jim umožňuje vyzrát k prohloubenému prožitku poznávání.

Vlastní sebevyjádření a výtvarné i lidské vcítění žákům nabízí výtvarné výpovědi druhých a přivádí je k porozumění jejich významům. Tím se otevírá cesta ke komunikaci, k názorové toleranci a mezi jiným i k citlivému porozumění výtvarného umění. Pedagog je pak tím, kdo děti na dobrodružné cestě za objevováním skryté tváře světa doprovází.

Učitel: Karin Herzmanská

Výtvarně výchovný proces

Výtvarná výchova v sobě spojuje dvě podstatné složky, které různě ovlivňují utváření osobnosti žáka – složku výtvarně vzdělávací a složku výchovnou. Dnes považujeme oba pohledy za významné, zvláště oceňujeme přínos výchovné složky pro osobnostní a duchovní rozvoj žáka. Výtvarná výchova využívá širokého rejstříku konkrétních znalostí o světě a snaží se je představovat z různých úhlů pohledu.