Taneční obor

Obory - taneční oborTanec je zobrazení reálné skutečnosti pohybem. Je to umělecký pohyb, který vyjadřuje pocity, nálady, děj a zážitky. Tanec je spojení hudebního, dramatického, výtvarného a pohybového umění.

 

 

 

Cílem tanečního oboru je komplexně a systematicky rozvíjet žáka po stránce nejen tělesné,  ale i vnitřní a seznámit se se stavbou a strukturou lidského těla a zákonitostmi pohybu a jejich využití při samostatném tanečním projevu.

tanecni obor 01Učitelé: Romana Fardová

„Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí.“
Ruth Saint Denis

„Někteří lidé si myslí, že dobrým tanečníkem se musíte narodit, ale všichni dobří tanečníci, které znám, se museli učit a tvrdě trénovat.“
Fred Astaire

tanecni obor 02„Tanec je způsob, jak se setkávat s lidmi, aniž byste řekli jediné slovo v jejich jazyce. Komunikujete svými těly.“
Pimpa Mingkwan

 tanecni obor 03  tanecni obor 04