Sýkorová Vendula

 Sykorova

 Hudební obor: Hra na klavír, korepetice hudebního oboru

Hře na klavír se věnuje od 5ti let. Absolvovala naZUŠ Viléma
Petrželky v Ostravě. V současné době studuje obor klavír na
Janáčkově konzervatořiv Ostravě pod vedením MgA. Pavla Těšíka.

Nadále se aktivně zúčastňuje klavírních soutěží ( Mezinárodní soutěž Pro Bohemia, Soutěžní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce, Soutěžní přehlídka Antonín Dvořák mladým ). Absolvovala 56. ročník Mezinárodních mistrovských interpretačních kurzů na JAMU u MgA. PhD. Jana Jiraského a MgA. Aleny Vlasákové.